WMS (Warehouse Management System)

 

Warehouse Management System (Managementul depozitului) este o soluţie software care permite companiilor să-şi fluidizeze activitatea de gestiune a stocurilor (tranzacţii ce vizează recepţionarea, depozitarea, transferul şi livrarea produselor),  a comenzilor de la clienţi, a operaţiunilor de inventariere şi manipulare a stocului de produse.
Soluţiile privind managementul depozitelor propuse de noi, conţin soluţii independente de gestiune a depozitului interfaţate cu aplicaţii ERP, pentru o evidenţă completă şi transparentă a tuturor operaţiunilor sau soluţii ERP care au integrate module puternice destinate managementului depozitelor.

 

În funcţie de nevoile d-voastră specifice vă propunem o soluţie care vă oferă următoarele facilităţi:

 

 • integrarea cu sisteme informatice care permit schimbul electronic de date (EDI – Electronic Data Interchange) – presupune transferul de date între companii diferite folosind reţele precum Internetul sau canale de comunicare directe. Prin intermediul sistemului EDI se poate face schimbul de documente cum ar fi: comenzi, facturi, avize de expediţie, cataloage de produse, etc.
 • urmărirea produselor pe serii, loturi, termene de valabilitate;
 • înregistrarea de informaţii legate de caracteristicile produselor;
 • organizarea sortimentelor pe atribute;
 • pregătirea comenzilor pentru livrare;
 • ambalarea şi expedirea produselor;
 • instrumente pentru identificarea facilă a produselor în depozit;
 • soluţii pentru realizarea facilă a operaţiunilor de inventariere;
 • sistem facil de management al retururilor.

 Pentru funcţionarea sistemului este necesară implementarea unor soluţii de identificare a produselor ce se bazează pe coduri de bare sau RFID (radio-frequency identification – o soluţie de identificare şi urmărire a produselor cu ajutorul undelor radio) şi echipamente necesare identificării şi înregistrării produselor în depozit (terminale mobile şi fixe, imprimante de coduri de bare, cititoare de coduri de bare, aplicatoare de etichete).

 

O astfel de soluţie va aduce o serie de beneficii, legate de:

 

 • reducerea stocurilor, datorită întegrării activităţii de gestiune a depozitului cu celelate departamente din cadrul firmei;
 • accesul la informaţia actualizată şi disponibilă în întreg sistemul;
 • reducerea personalului datorită îmbunătăţirii proceselor de identificare, recepţionare, manipulare, livrare a produselor;
 • reducerea erorilor de operare din sistem;
 • reducerea erorilor şi a duratei necesare realizării inventarului;
 • identificarea produselor (alerte) în funcţie de data de valabilitate, reducerea costurilor cu perisabilităţile;
 • un sistem unitar de funadamentare a deciziilor de management.

 

Soluţiile noastre de gestiune a depozitului vă permit o evidenţă completă a depozitelor, de management al întregului lanţ de aprovizionare, de transmitere a informaţiilor către celelate departamente ale companiei (serviciul de aprovizionare, departamentul de vânzări, financiar-contabil).

 

RECOMANDAREA SCRIBSOFTWARE pentru WMS

De încredere pentru toate companiile cu care colaboram

WMS: Warehouse Management System
WMS: Warehouse Management System
WMS: Warehouse Management System
WMS: Warehouse Management System