Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

Ca urmare a modificarilor impuse de intrare in vigoare a noii declaratii 394, au foat aduse mai multe modificari , aplicatiei WinMENTOR, pe care le prezentam in cele ce urmeaza:

A. CONSTANTE, NOMENCLATOARE

1. CONSTANTE

In figura 1 sunt prezentate constantele generale de functionare utilizate pentru configurarea executarii programelor de generare a declaratiilor – DECLARATII.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394
Fig. 1
In sectiunea DECLARATIE 394 au fost introduse sase constante noi, cele de la pozitia 2.05 pana la 2.10 (de mentionat ca prima constanta (2.01) nu produce efecte in noul program de generare a declaratiei):

In randurile urmatoare este prezentata lista activitatilor secundare pentru care se raporteaza situatia veniturilor:

812     Activitati de curatenie

1071     Cofetarie si produse de patiserie

4520     Spalatorie auto

4730     Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

4776     Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor

4776     Comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4932     Transporturi cu taxiuri

5510     Hoteluri

5510     Pensiuni turistice

5610     Restaurante

5630     Baruri si activitati de servire a bauturilor

9313     Activitati ale centrelor de fitness

9602 Activitati de coafura si de infrumusetare

9603  Servicii de pompe funebre

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

In interfata nomenclatorului de articole tab-ul (fereastra) “Date generale”, s-a introdus posibilitatea de a nominaliza daca este cazul, categoria de articole pentru care se opereaza taxarea inversa (figura 2).

Nu este obligatoriu ca pentru respectiva categorie sa existe si “Cod D394”.

Nomenclatorul categoriilor pentru care se aplica taxare inversa (figura 3), se actualizeaza odata cu efectuarea procedurii de upgrade a pachetului de programe MENTOR. De aceea nu exista o interfata pentru utilizator in vederea intretinerii nomenclatorului.

Categoriile “Alte bunuri” si “Servicii”, utilizate pentru detalierea achizitiilor de la persoane fizice, se identifica prin intermediul valorii campului “Tip articol” din nomenclatorul de articole.

Categorii articole pentru care se aplica taxare inversa
Cereale si plante tehnice
Deseuri feroase si neferoase
Masa lemnoasa
Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
Energie electrica
Certificate verzi
Cladiri
Aur de investitii
Telefoane mobile
Microprocesoare
Console de jocuri, tablete PC si laptopuri
Terenuri

Fig. 3
Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

Fig. 4

 3. NOMENCLATOR GESTIUNI

In figura 4 este prezentata asocierea codului CAEN, corespunzator activitatilor secundare, gestiunilor din baza de date, in cazul in care constanta “Firma desfasoara activitati secundare din lista celor ce se raporteaza” are valoarea DA.

Asocierea este utila completarii automate a sectiunii I (7).

4. NOMENCLATOR PARTENERI – PRECIZARI PRIVIND CODUL FISCAL

Incepand cu versiunea 831.01 butonul care accesa site-ul OPEN.API a fost inlocuit de un altul care aduce datele partenerului din registrul pus la dispozitie de ANAF. Datele sunt preluate din registru la data sistemului (vezi figura 5).

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

Fig. 5

Atentie !!! Nu preluati datele automat peste ce aveti in baza de date. Verificati intai daca nu cumva aveti mai multe informatii decat sunt in registrul ANAF.

 B. TRANZACTII DE INTRARE IN STOC

 1. FACTURA, FACTURA IN ASTEPTARE, FACTURA LA AVIZ.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

 1. Autofactura – se refera la facturarea in numele furnizorului. Se declara in D394 sectiunea I (2.4). La selectarea valorii “Da” a flag-ului butonul de selectare a carnetului de autofacturi se va activa. Pentru inregistrarea carnetelor utilizate pentru autofacturare vedeti punctul 4 din documentatie.
 2. Buton de accesare a paginii ministerului de finante corespunzatoare codului fiscal al partenerului.
 3. Buton de validare a codului fiscal la data tranzactiei. Valoare campului poate avea valorile:

  nevalidat – cand validarea nu s-a operat de utilizator sau server-ul ANAF nu a putut fi accesat; corect – codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF si coincide cu cel din baza de date MENTOR; incorect – codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF dar nu corespunde cu cel din baza de date MENTOR din punct de vedere a TVA-ului; inexistent – codul nu a fost gasit in baza de date ANAF; nu e cazul – daca partenerul este persoana fizica si ati incercat validarea lui sau este din afara tarii.

 4. Serie/Numar document – inregistrarea unui document de intrare se poate face completand: numai seria, numai numarul sau seria si numarul. Validarea de unicitate la nivel de furnizor se face luand in calcul sirul de caractere rezultat in urma concatenarii valorii celor doua campuri. Reamintim ca in campul serie se pot inregistra valori de maxim 15 caractere (numere, litere), in campul numar se pot inregistra valori mai mici sau egale cu 2.147.483.647.
 5. Destinatie – permite specificarea categoriei de bunuri imobile destinatare pentru fiecare bun sau serviciu achizitionat. Se raporteaza in declaratia D394 sectiunea I (3) in cazul in care se solicita rambursarea soldului sumei negative inregistrate in decontul de TVA. In caz contrar nu se raporteaza, deci nu este necesara completarea destinatiei. In figura 7 se poate observa lista categoriilor de imobilizari pentru care se face raportarea.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394
Fig. 7

 1. 6. Selectie carnet “autofacturi” – activ cand flag-ul “Autofactura” capata valoarea Da. In figura 8 se vede caror machete li se poate asocia carnet pentru autofacturare.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

 1. 7. Particularitati TVA – in figura 9 se pot vedea cazurile speciale de inregistrarea a TVA-ului.
  Regimurile speciale de scutire sunt detaliate, desi comportamentul interfetei este identic, deoarece se raporteaza separat in D394. La selectarea lor coloana TVA devine nula si nu se poate modifica.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394
Fig. 9
Selectarea optiunii “achizitii UE de bunuri cu instalare/montaj” exclude factura respectiva din raportarea in D390 (VIES) si raportarea ei in D394 sectiunea E.

2. INTRARI DE LA PERSOANE FIZICE

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

 1. Tip document – s-a introdus posibilitatea specificarii tipului de document utilizat pentru achizitia de la persoanele fizice. Pentru “Borderou de achizitie” gestionarea numerelor de documente se poate face automat, prin intermediul carnetului de documente, daca constanta generala de functionare (din sectiunea INTRARI IN STOC): “Borderou de achizitii de la persoane fizice cu carnet de documente” are valoarea “DA”.
 2. Selectie carnet documente pentru tip document “Borderou de achizitii”. Este inactiv pentru celelalte tipuri de documente.
C. MONETARE

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

 Interfata de preluare a bonurilor inregistrate pe casa de marcat, prin emulare tastatura, a fost modificata conform figurii 11. Datele inregistrate vor sta la baza raportarii cuprinse in D394 sectiunea G. Ele se vor prelua in monetar (vezi figurile 12).

Pe monetar se preiau noile date si in plus se poate vizualiza lista facturilor incasate prin casa de marcat si valoarea bonurilor utilizate la incasarea ulterioara (partiala) a facturilor.

Daca in ceea ce priveste emularea de tastatura, completarea acestor date se face automat, in cazul celorlalte metode de inregistrare (OFFLINE, ONLINE) aceste date vor trebui precizate de catre utilizator, in caz contrar salvarea monetarului nefiind posibila.

Pentru situatia in care ati eliberat o factura pentru mai multe bonuri emise la casa de marcat, indiferent de metoda utilizata pentru inregistrarea bonurilor la casa de marcat, veti inregistra factura cu InfoCM = Da si veti specifica in celula “Nr.bon CM” (vezi figura 12*) numarul bonurilor corespunzatoare facturii (obligatoriu valoarea va fi diferita de 1). Acest tip de factura nu va fi asociat unui monetar, iar la generarea declaratiei D394 suma bonurilor acestor facturi se va scadea din suma bonurilor corespunzatoare monetarelor.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

         Fig. 12

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

D. TRANZACTII DE IESIRE DIN STOC

1. FACTURA, FACTURA LA AVIZ, FACTURA IN VALUTA

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

 1. Factura este: normala; autofactura – documentele autofacturate se inregistreaza in jurnalul de vanzari si in D300. Se inregistreaza in D394 insectiune I (2). Clientul este firma proprie inregistratata ca atare in nomenclatorul de parteneri. La salvare NU se creaza obligatii de incasat; emisa de beneficiar – permite marcarea facturilor emise de client in numele persoanei impozabile. Se raporteaza in D394 ca in cazul anterior; emisa de tert.
 2. Particularitati TVA – s-a modificat ca structura separandu-se cazurile de regim special de scutire (vezi figura 14). Selectarea oricarui regim special de scutire din cele doua va avea ca efect calculul TVA-ului la “marja de profit” pentru articolele de tip stoc (diferenta dintre pretul de vanzare si pretul mediu de achizitie), dupa operarea livrarii. Factura editata pentru client va cuprinde TVA-ul in pretul si valoarea articolelor, coloana corespunzatoare TVA-ului fiind nula.

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

Fig. 14

Facturile cu regim special de scutire se raporteaza in D394 in sectiunile C, D, E, F si I (6).

 1. Stornare – permite marcarea facturilor care cuprind astfel de operatii (nu se permite inregistrarea articolelor cu cantitati pozitive). Nu se marcheaza ca stornate facturile de corectii (care cuprind inregistrari cu cantitati negative si cantitati pozitive). Se raporteaza in D394 in sectiunea I (2) impreuna cu toate facturile a caror valoare este mai mica ca 0.
 2. Buton de accesare a paginii ministerului de finante corespunzatoare codului fiscal al partenerului.
 3. Buton de validare a codului fiscal la data tranzactiei. Valoare campului poate avea valorile: nevalidat – cand validarea nu s-a operat de utilizator sau server-ul ANAF nu a putut fi accesat; corect – codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF si coincide cu cel din baza de date MENTOR; incorect – codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF dar nu corespunde cu cel din baza de date MENTOR din punct de vedere a TVA-ului; inexistent – codul nu a fost gasit in baza de date ANAF; nu e cazul – daca partenerul este persoana fizica si ati incercat validarea lui sau este din afara tarii.
2. FACTURA SERVICII ELECTRONICE

A fost introdus un nou format de inregistrare a facturilor de iesire pentru cazul prestarii de servicii electronice (figura 15). Aceste facturi nu se declara in D300, D390 si D394. De asemenea, nu se cuprind in jurnalul de vanzari, avand un jurnal special numit “Jurnal vanzari servicii electronice” (vezi figura 16).

Modificari datorate intrarii in vigoare a noii declaratii 394

Fig. 16

Detalii suplimentare sunt prezentate in anexa la modificari referitoare la factura pentru servicii electronice.

E. SERVICE

 1. VERIFICARE COERENTA DATE

S-a adaugat procedura de populare a tranzactiilor de intrare, iesire, monetare, plati incasari casa/banca direct pe cont cu procentul de TVA corespunzator. Optimizarea este exploatata la generarea declaratiei D394. Fara executia acestei proceduri nu se va putea face generarea declaratiei pentru lunile a caror date au fost inregistrate cu versiuni de program anterioare versiunii 824.00.

 2. OPTIMIZARE INREGISTRARE DISCOUNT -URI

Prin intermediul acestei optiuni este optimizata inregistrarea discount-urilor in tranzactiile de INTRARI, IESIRI si MONETARE din intreaga baza de date (nu numai din luna de lucru). Deocamdata facilitatea este exploatata doar la generarea declaratiei D394. Fara executia acestei proceduri nu se va putea face generarea declaratiei pentru lunile a caror date au fost inregistrate cu versiuni de program anterioare versiunii 824.00


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *