Declaratia 101 pe 2014 – termen de depunere 25 martie 2015

Declaratia 101 pe 2014 – termen de depunere 25 martie 2015 – cine trebuie sa o depuna, cum se completeaza si de unde se poate descarca formularul
Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Exceptie de la aceasta regula fac organizatiile nonprofit si cei care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticulture.

Declaratia 101 a fost modificata in ianuarie prin Ordinul ANAF nr. 4024/2014, publicat inMonitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2015.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.[banner id=”” text_icon=”” text_alignment=”center” border=”true” gradient=”false” button_text=”Oferta noastră” button_link=”https://scribsoftware.ro/despre-noi/oferta/” link_target=”_self” button_icon=”icon-search-1″ button_size=”small”]Oferta scribsoftware cuprinde un ansamblu de soluţii software, combinate cu o gamă diversificată de echipamente hardware impelementate şi întreţinute printr-o ofertă flexibilă şi variată de servicii dedicate.[/banner] Cum se completeaza declaratia?

  Perioada de raportare se refera la:

 • perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 1122alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14-31.12.14);
 • perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

Randurile 1-9 se completeaza cu veniturile, cheltuielile si rezultatul aferente fiecarei activitati:de exploatare, financiara si extraordinara, urmand ca la randul 10 sa se inscribe rezultatul brut al exercitiului.
Randurile 11-12 cuprind elementele similare veniturilor, respectiv, cheltuielilor, urmand ca la randul 13 sa fie inscris rezultatul dupa includerea elementelor similar veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11–rd.12).
Mai departe, la pe randurile urmatoare (rd.15-rd.19) trebuie completate amortizarea fiscala, cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta, rezerva legala deductibila, provizioane fiscale din care filtre prudentiale, precum si alte sume deductibile din care deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare. Totalul acestora se regaseste la randul 19 din declaratie.

  Randurile 20 – 23 cuprind veniturile neimpozabile, totalizate la randul 25. In formularul valabil din ianuarie 2015, veniturile din dividende sunt detaliate, dupa cum urmeaza:

 • Venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana, in conditiile prevazute de lege;
 • Venituri din dividende primite de la o persoana juridica straina, situata intr-un stat tert, in conditiile prevazute de lege;
 • Venituri din dividende primite de la o filiala situata intr-un stat membru UE, in conditiile prevazute de lege;
 • Venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare, in conditiile prevazute de lege;
 • Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.
  Randurile 26 pana la 37 cuprind cheltuielile nedeductibile, ce se aduna la profitul total impozabil, respectiv se scad din pierderea totala contabila, obtinandu-se profitul impozabil/pierderea fiscala pentru anul de raportare, inainte de reportarea pierderii, detaliate dupa cum urmeaza:

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat;
 • Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate;
 • Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine;
 • Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege;
 • Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii;
 • Cheltuieli cu amortizarea contabila;
 • Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazuta de lege;
 • Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare;
 • Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare;
 • Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile;
 • Alte cheltuieli nedeductibile.

Din profitul impozabil/pierderea fiscala pentru anul de raportare de pe randul 38 se scade pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti (detaliate la randurile 39-41), respectiv, se aduna randurile 38 – 41, in cazul in care rezultatul curent al exercitiului este pierdere, obtinandu-se profitul impozabil/pierderea de recuperat in anii urmatori.
Apoi se calculeaza total impozitului pe profit (rand 44) adunand impozitul aferent ce se impune cu cota de 16% cu impozitul de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor sau a pariurilor sportive. Din suma totala inscrisa la randul 44 se scade creditul fiscal precum si sumele reprezentand sponsorizari si/sau mecenat, burse private, in limitele prevazute de lege si se obtine impozitul pe profit annual (randul 48).

  Randul 52 – impozit pe profit datorat se obtine ca diferenta intre impozitul annual de la randul 48 si:

 • impozitul pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular (rand 49);
 • impozitul pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 (rand 50);
 • impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 (rand 51).

In ceea ce priveste diferenta de impozit pe profit de recuperate (randul 53), aceasta se obtine prin adunarea celor trei tipuri de impozite mentionate mai sus, iar din suma rezultata se scade impozitul pe profit anual.
Certificarea declaratiei 101 a devenit optionala de la sfarsitul lunii februarie 2014, conform OUG nr. 8/2014.
Desi este optionala, totusi certificarea declaratiilor fiscale va reprezenta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal pentru selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala.
Formularul actualizat al declaratiei 101 poate fi descarcat de AICI: .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *