Solutiile SCRIBSOFTWARE te ajuta cu 

RO e-Factura

Noi va putem oferi solutia pentru o implemetare cat mai usoara a sistemului SAF-T prin intermediul ERP-urilor pe care le distribuim. 

Trebuie doar sa ne contactati si noi vom veni in sprijinul dumneavostra:

IA LEGATURA CU NOI

Ce este RO e-Factura ?

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura a a fost creat în vederea punerii la dispoziţia operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor.  Acesta este un prim pas spre automatizarea procesarii automate a documentelor. Sistemul este la inceput si inca are foarte multe lipsuri, care sigur se vor remedia in perioada urmatoare.  Important este ca s-a facut primul pas.

Solutiile noastre software sunt pregatite sa gestioneze automat facturile din sistemul e-factura, inclusiv preluarea si atasarea in format electonic a fisierului pdf de inregistrarea facuta in aplicatia ERP.

 

 

CUM FUNCTIoNEAZA sistemul de transmitere/preluare a datelor prin e-factura

Generare si validarea in format xml

Generarea fișierelor XML se poate face manual și automat.

Validarea se poate face ONLINE prin utilizarea serviciului pus la dispozitie de catre ANAF sau offline prin utilizarea aplicatiei DUK Integrator.

Docuemntele care trebuiesc raportate sunt aduse automat toate facturile după cum urmează:

 •  în relația B2G, toate facturile;
 • în relația B2B:
    – facturile către persoane impozabile stabilite în România;
    – facturile către persoane impozabile nestabilite în România, însă sunt
  înregistrate în scopuri de TVA în România;
    – livrările intracomunitare cu TVA, și care au selectată una din opțiunile „taxare normală/regim special de scutire art 311CF/regim special de scutire art 312 CF ”
 •  în relația B2C, doar facturile care sunt încasate cu vouchere de vacanță

Transimiterea facturii

Transmiterea unei facturi se poate face atât manual, cât și automat prin WMEFServer.

Validare documentului se face astfel:

 • incarcare – daca incarcarea a fost fara erori, se preia si se afiseaza ID-ului de încărcare, Stare Validare ANAF va lua valoarea „în prelucrare”.
 • validarea fisierului – dupa validarea fisierului transmism in sistemul e factura, starea docuemntulu ise transforma “In prelucrare”;
 • Stare validare ANAF – este OK, poate fi descărcat răspunsul ce constă într-un fișier XML cu factura originală și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe;
 • Stare validare ANAF – dupa descarcare, stare se modifica in „downloaded”

Obtinerea tokenului ANAF

Pentru a ușura semnarea și trimiterea facturilor în sistemul E-factura, pe langă modul clasic de a folosi semnătura electronică, ANAF a creat posibilitatea de a folosi un serial number obținut pe baza tokenului de semnătură electronică, care e valabil 3 luni. Prin intermediul lui, mai multi utlizatori pot transmite facturile, fara a fi necesara prezenta fizica in calculator a cheii pentru semnatura electronica

Import facturi din sistemul e-Factura

Poate fi folosită pentru descărcarea facturilor din SPV și importul lor în baza de date sau doar pentru descărcarea acestora din SPV.

Facturile pot fi descărcate din SPV:

 • AUTOMAT – Descărcarea automată a facturilor se poate face doar pentru maxim 60 de zile. Vor fi preluate în grilă doar facturile din luna de lucru. Atenție, numărul de zile reprezintă zilele din momentul urcării lor în SPV și nu zilele de la emiterea lor.
 • MANUAL – Facturile descărcate manual vor fi încărcate în grila de preluare dintr-un folder de lucru

Se poate vizualiza factura în format PDF, conform conversiei fișierului XML în PDF, făcute de ANAF.

Se poate alege tipul documentului importat: factură sau factură la aviz. În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, se va completa automat „Factura la aviz”.

Identificarea partenerilor si a articolelor

Identificarea partenerilor se face prin cod fiscal. Dacă un partener nu există în baza de date, atunci acesta va apărea pe fundal roșu și va trebui adăugat manual,

Identificarea și echivalarea articolelor. Articolele se identifică după „Denumire la partener” sau „Cod extern la part”. Dupa echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului  și vor fi utilizate la următoarele importuri.

Exista posiblitatea sa se lucreze cu articole generice

Discounturile primite se importa automat, daca acestea sunt specificate in fisierul XML.

Procesul de implementare va fi realizat în două etape, astfel:

 1.  În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B și în relaţia cu instituţiile publice, altele decât cele efectuate în relaţia B2G, pentru care există obligaţia utilizării Ro eFactura începând cu data de 01 iulie 2022.De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligaţia, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România.
 2. În a doua etapă, începând cu data de 01.07.2024, emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Începând cu data de 1 iulie 2024 pentru operaţiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
  Guvernului nr. 120/2021.

Primirea și înregistrarea de către destinatari – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, fără a fi transmisă prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, co constituie contravenţie și se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Exemplarul original al facturii electronice se considera fișierul de tip XML însotit de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor.

Ce mai trebuie sa stii despre e-factura:

Pentru utilizarea și accesarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV).
Pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual operatorii economici pot accesa informaţiile disponibile pe site-ul ANAF.
Pentru a primii atenţionări la adresele de e-mail completate în SPV trebuie să fie exprimată opţiunea în acest sens.
nalul de Youtube al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2

Emiterea/transmiterea unei facturi în format XML se poate realiza prin două metode:

 1. Servicii web – utilizarea unei aplicaţii proprii, prin interconectarea cu sistemul RO eFactura folosind o serie de micro-servicii expuse sub forma unei API (Application Programming Interface);
 2. Încărcare web – utilizarea aplicaţiei puse la dispoziţie în mod gratuit de catre Ministerul Finanţelor.

 

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B și în relaţia cu instituţiile publice

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
Prin excepţie, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu se sancţionează.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO eFactura.
Fișierele corespunzătoare facturii electronice în format XML și mesajele de eroare sunt disponibile în sistem pentru descărcare 60 zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic și eliberate la cerere.

În cazul în care emitentul/destinatarul constată că există documente nedescărcate, poate face o solicitare de repostare a documentelor în sistemul RO eFactura.
Această solicitare trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 1.  Număr index de încărcare (în cazul în care acesta este cunoscut);
 2. Data documentului – așa cum este comunicată de către vânzător;
 3. Descrierea documentului: număr factură, nume cumpărător, cod fiscal cumpărător, nume vânzător, cod fiscal vânzător.

Sistemul alocă automat un număr de înregistrare a solicitării. Răspunsul la solicitare constă în repostarea în sistem a documentului solicitat și
transmiterea unei notificări.

Notificările sunt transmise automat la adresele de mail completate în SPV de către reprezentanţii emitentului/destinatarului, dacă a fost exprimată opţiunea în acest sens. 

Pentru o vizualizare facilă fișierul XML poate fi transformat într-un fișier PDF cu ajutorul aplicaţiei Transformare XML în PDF.

O alt soluie este utilizarea unei soluii software WinMENTOR ENTERPRISE, care transforma automat fisieru lXML in pdf si il salveaza fisierul pdf in baza de date sau  pe disc.

Ia legatura cu noi

Doriți să luați legătura? Ne-am bucura sa putem sa te ajutam. Iată cum ne poți contacta…

Whatsapp

Formular de Contact