Echipamente IT

Datorită dependeţei soluţiilor software de cele hardware cât şi din dorinţa noastră de a vă putea oferi soluţii integrate, atât software cât şi hardware, scribSoftware vă oferă spre achizţie o largă paletă de servere, sisteme de calcul, componente, consumabile, echipamente şi consumabile pentru reţea, care alături de aplicaţiile livrate şi implementate de către compania noastră, să vă ofere un control ridicat al afacerii, o creştre a productivităţii şi profitabilităţii activităţii desfăşurate.

Calitatea echipamentelor şi soluţiilor oferite coroborate cu promptitudinea şi calitatea serviciile prestate ne recomandă ca fiind un partener de încredere pentru afacerea d-voastră.


Achiziţia de echipamente este o activitate consumatoare de resurse în cadrul companiei datorită timpului petrecut pentru studierea diverselor soluţii, înţelegerea diverşilor temeni tehnici care, în cele mai multe cazuri, sunt doar denumiri comerciale fără o relevanţă deosebită în creşterea performanţei sistemului achiziţionat. Aceste activităţi contibuie şi la pierderea focusului asupra activităţii d-voastră.

De aceea, aici intervenin noi, pentru a vă oferi soluţii pliate pe nevoile afacerii, în timp ce echipa d-voastră se concentrează pe ceea ce este cel mai important, respectiv dezvoltarea afacerii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *