In octombrie 2011 puteti obtine bani din fonduri europene nerambursabile

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea în data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Obiectivele specifice ale acestei operaţiuni sunt:

  • creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.
  • introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, iar cea minimă de 45.000 lei. Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 şi se va încheia în 30 martie 2012 ora 16,30.

Înregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.

Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *