scribsoftware

Facem tehnlogia sa lucreze pentru tine

Dezvoltare Software

Dezvoltarea de soluţii software la comandă este oportunitatea prin care puteţi să dezvoltaţi soluţii  pliate pe specificul companiei d-voastre. Utilizarea de software creat pentru specificicul d-voastră de activitate vă permite ca în cel mai scurt timp să constataţi o creştere semnificativă a productivităţii şi a eficienţei angajaţilor companiei.

Scribsoftware vă oferă vasta sa experienţă în domeniul soluţiilor informatice de gestionare a afacerii,  în vederea dezvoltării de soluţii dedicate, indiferent de domeniul  de activitate: producţie, comerţ, servicii.
Deoarece elaborarea şi urmărirea etapelor în dezvoltarea unui proiect software sunt extrem de importante, vă oferim o analiză de proiect şi un  management de proiect transparent şi performant. În etapa de analiză a proiectului se determină cerinţele formulate de către client, costurile iniţiale şi totale ale proiectului precum şi  termenele de predare, atât cele intermediare cât şi cele finale.  Analiza acestora precum și analiza abaterilor de la termenele convenite iniţial se realizează cu ajutorul managementului de proiect.

 

 • colectarea şi analizarea cerinţelor de proiect;
 • întocmirea specificaţiilor de proiect, agrearea acestora de către beneficiar;
 • stabilirea tehnologiilor folosite la proietarea şi dezvoltarea aplicaţiei, stabilirea metodologiei de testare şi corecţie a bug-urilor;
 • stabilirea competenţelor necesare şi a echipei,  în concordanţă cu cerinţele specifice ale proiectului;
 • dezvoltarea proiectului și testarea internă a acestuia;
 • prezentări parţiale ale proiectului;
 • testarea finală  a produsului, remedierea abaterilor constatate;
 • predarea proiectului către beneficiar;
 • asigurarea de servicii suplimentare (ex. servicii de help-desk acordate utilizatorului final al proiectului).
 • etapele stabilite în realizarea proiectului;
 • concordanţa dintre cerinţele iniţiale ale proiectului şi produsul final;
 • termenele de predare intermediare şi termenul final;
 • incadrarea costurilor proiectului în costurile estimate iniţial;
 • problemele apărute în derularea proiectului şi soluţiile de remediere utilizate;
 • soluţiile, tehnologii noi implementate în proiect;
 • cerinţele suplimentare aduse de către beneficiarul proiectului;
 • să ofere rapoarte periodice privind fazele derulate din proiect.

Toate acestea  vă oferă certitudinea dezvoltării proiectului în concordanţă cu cerinţele d-voastră, cu costurile estimate iniţial şi predarea la termenele prevăzute, oferindu-vă o unealtă nouă care să vă sprijine în derularea activităţilor curente din cadrul companiei.

lasa-ne sa te ajutam cu dezvoltarea software
Află avantajele oferite de soluția integrată financiar-contabilă pentru managementul afacerii – WinMENTOR. Solicită o întâlnire gratuită!