scribsoftware

Servicii de management de proiect – Facem tehnlogia sa lucreze pentru tine

Management de proiect

Aceste pachete de servicii conţin o mare diversitate de prestaţii executate de către compania noastră, cum ar fi: servicii de consultanţă în implementarea soluţiilor software pentru gestionarea afacerii, achiziţionate ca urmare a încheierii unui contarct de vânzare-cumpărare cu societatea noastră, servicii de import de date din vechea aplicaţie în noua aplicaţie, servicii de suport post-implementare.

O etapă premergătoare implemetării unei soluţii software este analiza proceselor de business, pentru determinarea nevoilor şi cerinţelor specifice pe care noua aplicaţie trebuie să le acopere în cadrul firmei d-voastre. Deoarece utilitatea unui sistem informatic este dat de eficientizarea activităţii pe care acesta o aduce, este necesară analizarea acestor procese şi determinarea dacă noua aplicaţie reuşeşte să aducă plusul de valoare aşteptat prin reducerea costurilor operaţionale, reducerea erorilor de operare, creşterea productivităţii şi eficienţei angajaţilor, o bază de date unică, o sursă unică de informare, un sistem eficient de raportare necesar managementului în procesul decizional.

Soluţiile software oferite de către compania noastră au fost dezvoltate să acopere cât mai multe dintre aceste particularităţi, gradul de satisfacere al acestora fiind diferit, în funcţie de domeniul de activitate al firmei d-voastră.

Ia legatura cu noi

Managementul de proiect cuprinde o serie de etape şi procese necesare transformării unei cereri într-un produs funcţional:

În cadrul proiectelor de dezvoltare/implementare a soluţiilor software se constată frecvent o depăşire a bugetului alocat iniţial precum şi o întârziere a termelor de predare convenite.

Aceste situaţii sunt o consecință, fie a unor solicitări suplimentare ale beneficiarului faţă de cerinţele inițiale, fie a unei analize/planificări defectuase a proiectului (subevaluarea consumului de resurse necesare realizării proiectului, subevaluarea echipei necesare realizării proiectului). Aceste situaţii se întâlnesc atunci când nu are loc o analiză temeinică a cerinţelor proiectului.

Află avantajele oferite de soluția integrată financiar-contabilă pentru managementul afacerii – WinMENTOR. Solicită o întâlnire gratuită!

Întrebări frecvente legate de managementul de proiect

Managementul de proiect implică planificarea, coordonarea și supravegherea procesului de dezvoltare a unui produs, de la idee până la lansare și post-lansare. Acesta include definirea obiectivelor produsului, stabilirea cerințelor, planificarea resurselor, gestionarea termenelor limită, asigurarea calității și comunicarea eficientă între toate părțile implicate pentru a asigura livrarea reușită a proiectului.

Managementul de proiect este crucial pentru succesul oricărui produs nou, deoarece asigură că toate aspectele dezvoltării sunt coordonate eficient și că produsul îndeplinește așteptările clienților. Ajută la identificarea și gestionarea riscurilor, optimizează resursele, reduce costurile prin evitarea redundanțelor și întârzierilor, și îmbunătățește comunicarea și colaborarea între echipe.

Etapele cheie în managementul de proiect includ inițierea, planificarea, execuția, monitorizarea și controlul și într-un final închiderea. Aceste etape cuprind de la definirea scopului proiectului și structurarea echipei, la planificarea detaliată a activităților, executarea planului de proiect, monitorizarea progresului și adaptarea planurilor după necesitate, până la evaluarea finală și închiderea proiectului.

Succesul în managementul de proiect se măsoară prin îndeplinirea sau depășirea obiectivelor stabilite în termeni de funcționalitate, calitate, termen de livrare și buget. Alți indicatori pot include satisfacția clientului, nivelul de inovare al produsului, eficiența procesului de dezvoltare și impactul produsului pe piață după lansare.

Printre provocările comune se numără schimbările de scop sau cerințe în timpul dezvoltării, restricții de buget și timp, probleme de comunicare între echipe, și riscuri tehnologice sau de piață. Abordarea acestor provocări necesită flexibilitate, planificare atentă, gestionarea eficientă a așteptărilor asociațiilor, comunicare clară și frecventă și implementarea unor strategii de limitare a riscurilor.