scribsoftware

Facem tehnlogia sa lucreze pentru tine

Selectie software

Procesul de selecţie a unei aplicaţii este unul foarte laborios şi vizează parcurgerea unor etape care pornesc de la determinarea nevoilor specifice de business (analiza proceselor de afaceri), alegerea furnizorului soluţiei care satisface cel mai bine aceste nevoi, stabilirea stategiei şi până la implementarea soluţiei alese.

Paşii comuni în achiziţia unui software pentru afaceri, sunt:

În mod normal sprijinul nostru în alegerea sistemului potrivit afacerii d-voastre se încheie după această fază, procesul de achiziţie fiind complet. Dar, în cadrul întregului ansamblu de achiziţie şi implementare, compania intră într-o nouă fază a procesului şi anume implementarea soluţiei selectate care vine cu noi provocări ce ţin de dezvoltarea personalizărilor conform specificaţiilor, instalarea echipamentelor, instalarea serverului de baze de date, instalarea aplicaţiei pe staţiile tuturor utilizatorilor, instruirea utilizatorilor, personalizarea rapoartelor, etc. Se consideră că în acestă perioadă beneficiaţi de suportul furnizorului care în mod normal are tot interesul să vă acorde sprijinul în implementarea soluţiei.

Totuşi, în faza de implementare apar o serie de riscuri ce ţin de lipsa implicării corespunzătoare a managementului în procesul de implementare, rezistenţa utilizatorilor/organizaţiei la schimbare, alocarea necorespunzătoare a resurselor umane şi materiale, instruirea inadecvată a utilizatorilor, urmărirea deficitară a proiectului de implementare de către furnizorul soluţiei, lipsa comunicării sau comunicarea deficitară între furnizor şi beneficiar, reducerea bugetului alocat proiectului, creşterea costurilor cu proiectul. Ca urmare a riscurilor menționate, se recomandă continuarea colaborării cu consultantul în selecţia soluţiei până când are loc finalizarea procesului de implementare şi trecerea la servicii de suport post-implementare din partea furnizorului aplicaţiei.

Află avantajele oferite de soluția integrată financiar-contabilă pentru managementul afacerii – WinMENTOR. Solicită o întâlnire gratuită!