WinMENTOR Mijloace Fixe

 
Permite calculul automat al amortizării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în gestiunile societății utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilități de calcul: posibilitatea modificării duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluării amortizării mijloacelor fixe și a valorii de inventar, etc.
 
Rapoarte ce pot fi vizualizate din aplicație: Registru inventar (mai multe variante), Fişa mijlocului fix cu toate informaţiile legate de data intrării, valoare, durată rămasă, valoare rămasă, amortizare lunară, etc.