WinMENTOR Producție

 • Warehouse Management System
 • Enterprise Resource Planning
 • Business Intelligence
 • Customer Relationship Management
 • ESET Antivirus and Firewall

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce și-au dezvoltat activitatea de producție, modulul oferă posibilitatea asistării utilizatorului în realizarea urmatoarelor etape:

 • pregătirea fabricației – încărcarea consumurilor de materiale și de manoperă pe produs;
 • lansarea în producție – elaborarea comenzilor interne de producție și generarea programului lunar de fabricație;
 • urmărirea consumurilor de materiale și manoperă, a producției realizate;
 • transmiterea realizărilor lunare ale angajaților în modulul SALARII în vederea furnizării indicatorilor impliciți de realizare a salariilor în acord;
 • postcalculul producției lunare realizate conform programului de fabricație (cu preluarea datelor din modulul SALARII în ceea ce privește consumurile de manoperă);
 • evidența realizării producției – abateri realizate la nivel de comandă internă, în ceea ce privește consumurile de materiale și manoperă, stadiul realizării programului de fabricație lunar, situația realizării comenzilor de la clienți, etc.

Contactați-ne

Metoda preferată de contact *

Citește pe Blog: